Możliwość komentowania Wycena spółek – jakie są często używane metody została wyłączona

Wycena spółek – jakie są najczęściej spotykane metody

Wycena firm – jakie są często używane metody
Na gospodarczym rynku bardzo często dochodzi do zmian właścicieli firm. Dotyczy to zarówno niedużych podmiotów, jak również międzynarodowych koncernów. We wszystkich jednak przypadkach aby strony mogły dojść do porozumienia, to będzie niezbędne zrobienie porządnej wyceny. Pozwoli ona ustalić wartość sprzedawanej firmy, do której będą się mogli odnieść kupujący i sprzedający. Ale trzeba mieć świadomość tego, że wycena spółek jest znacznie trudniejsza niż na przykład nieruchomości. Bierze się to z tego, że w wielu przypadkach oprócz składników majątkowych firmy będą także dysponować kontraktami biznesowymi, technologiami czy mocną na rynku marką. Z tego też powodu w każdym przypadku warto dobrać odpowiednią do konkretnych okoliczności metodę wyceniania, dzięki czemu można będzie otrzymać możliwie najlepiej policzoną wartość. Aktualnie najczęściej używana jest majątkowa wycena, opierająca się na policzeniu wszystkich majątkowych składników i niezależnie zobowiązań. Po odjęciu od siebie tych wartości dostaje ostateczną wartość firmy, będącą punktem wyjścia do prowadzenia negocjacji. Metoda ta dobrze się sprawdza przy niewielkich firmach, przy większych dużo bardziej dokładna będzie metoda nazywana dochodową. W jej przypadku przede wszystkim zwraca się uwagę na finansowe przepływy i potencjalne dochody, jakie są możliwe do osiągnięcia. Przez wiele osób to oba właśnie jest uznawana za najbardziej wiarygodną i dającą najlepsze rezultaty. Trzecią z często stosowanych metod jest wycena zwana porównawczą, która pod uwagę bierze podobne firmy z branży.

+Tekst Sponsorowany+

Comments are closed.